Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCYJNE

 • Producent ponosi odpowiedzialność za produkowane przez siebie wyroby przez okres 24 miesięcy w przypadku, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w wyrobie.
 • Klient zobowiązany jest do sprawdzenia powierzchni zewnętrznej wyrobów w okresie nie dłuższym niż 10 dni od dnia kupna produktu. Po tym czasie reklamacja nie będzie uwzględniona
 • Reklamacja będzie rozpatrywana i uwzględniana tylko wtedy, gdy skazy powierzchni lakierniczej widoczne będą gołym okiem przy świetle dziennym z odległości 1 m.
 • Dopuszcza się tolernacje w ich wymiarach zewnętrznych + / - 1,2mm.
 • W przypadku uznania danej reklamacji usunięcie wady lub wymiana wyrobów wadliwych na wyroby wolne od wad nastąpi nie później niż do 21 dnia od daty jej uznania, (razem z dniami roboczymi)
 • Producent nie odpowiada po upływie 10 dni za następujące wady wynikłe z:
  • skutek nieprzestrzegania zasad przechowywania, użytkowania i konserwacji wyrobów,
  • wady wymienione w punkcie 2,
  • uszkodzeń mechanicznych i uszkodzeń zewnętrznych powierzchni wyrobów powstałych na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej, lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika).
  • uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia zgodnego z właściwościami i przeznaczeniem wyrobu,
  • uszkodzeń wynikłych na skutek transportu, celowego lub nieumyślnego uszkodzenia,
  • uszkodzeń elementów szklanych.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami reklamacji, warunkami przechowywania i sposobami użytkowania wyrobów
 • Reklamacji nie podlegają wyroby, na których dokonano czynności technologicznych. Wyjątkiem są wady powstałe z przyczyny tkwiącej w wyrobie.

PRZECHOWYWANIE WYROBÓW

 • Elementy lakierowane powinny spełniać następujące warunki przechowywania:
  • wilgotność względna powietrza od 25% do 80 %,
  • z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego,
  • w pomieszczeniach czystych i niezapylonych,
  • zabezpieczone gąbką w celu uniknięcia powstania zarysowań,
  • składowanie frontów giętych tylko w pozycji pionowej,
  • szkło powinno być składowane tylko pionowo, przekładane papierem, gąbka lub płótnem bawełanianym

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA WYROBÓW

 • Wyroby należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Wyroby powinny być właściwie zamontowane, najlepiej przez specjalistów od montażu elementów mebli kuchennych.
 • Meble z frontami lakierowanymi powinny być przechowywane i użytkowane w pomieszczeniach których wilgotność względna powietrza nie przekracza 80%.
 • Nie dopuszczać do powstawania na powierzchni mebli wody, alkoholu, octu, kwasów, zasad i innych środków chemicznych. Wszelkie powstałe zabrudzenia należy usuwać na bieżąco korzystając z odpowiednich do tego środków.
 • Zaleca się systematyczne czyszczenie obu powierzchni frontów miękką tkaniną z użyciem odpowiednich środków do tego środków czyszcząco konserwujących.
 • Do czyszczenia frontów nie zaleca się używać detergentów, rozpuszczalników, twardych gąbek i past ściernych.
 • Szkło lakierowane należy wycierać miękką szmatką z niewielką ilością wody. Do czyności tej nie należy używać zbyt dużej siły. Strona nielakierowana może być konserwowana i myta jak każda powierzchnia szklana.